Výhody účtování grafické práce po hodinách

23.1.2023

Účtování grafické práce po hodinách je jedním ze způsobů, jak odměnit grafické designéry za jejich práci. Vychází z konceptu, že čas jsou peníze. Proto je čas strávený vytvářením návrhu po dokončení kompenzován penězi. Tato metoda funguje nejlépe, když se organizace dohodnou na spravedlivé ceně a když klienti chápou hodnotu jejich práce.

Účtování grafických prací za hodinu je snadné pochopit a komunikovat. Usnadňuje sledování času stráveného na zadání a výsledného příjmu projektanta. Účtování grafické práce po hodinách je jednoduché a snadno pochopitelné . Klienti chápou, za co platí, když souhlasí s tím, že budou platit za práci po hodinách. Vědí, že čas jsou peníze, a tak jsou ochotni za to zaplatit. Organizace, které si najímají designéry, oceňují, že účtování grafické práce za hodinu usnadňuje sledování mzdových nákladů. Vědí, kolik zaplatit návrhářům na základě jejich hodinové sazby.