Jak na proces redesignu a aktualizace stávajícího obsahu?

23.2.2023

Proces redesignu a aktualizace stávajícího obsahu se může skládat z následujících kroků:

  1. Identifikace cílového publika: Je třeba vědět, pro koho je obsah určen a jaké jsou jeho potřeby a zájmy. Pokud je cílová skupina široká, může být užitečné vytvořit více verzí obsahu pro různé segmenty publika.
  2. Analýza stávajícího obsahu: Zjistěte, jaký obsah už máte k dispozici, jaké jsou jeho silné a slabé stránky, jaký obsah funguje dobře a co by mělo být aktualizováno nebo přepracováno.
  3. Stanovení cílů: Definujte, co chcete dosáhnout pomocí redesignu a aktualizace obsahu – zvýšit návštěvnost, zvýšit konverze, zlepšit zážitek uživatelů atd.
  4. Plánování a návrh: Navrhněte nový vzhled, layout a uspořádání obsahu. Můžete vytvořit wireframe nebo storyboard, aby se vám lépe pracovalo s vizuálními prvky a strukturou obsahu.
  5. Vytvoření nového obsahu: Vytvořte nový obsah, který odpovídá stanoveným cílům a potřebám cílové skupiny. Může jít o nové články, videa, fotografie, grafy nebo infografiky.
  6. Aktualizace stávajícího obsahu: Přepracujte a aktualizujte stávající obsah, aby odpovídal novému layoutu a vizuálnímu stylu. Může jít o úpravy textu, aktualizaci obrázků nebo videí.
  7. Testování a optimalizace: Otestujte nový obsah a vytvořený design na skupině uživatelů, abyste zjistili, zda funguje, jak by měl. Získanou zpětnou vazbu použijte k další optimalizaci obsahu.
  8. Nasazení: Po dokončení testování a optimalizace implementujte nový obsah a design na webu nebo jiném digitálním kanálu.
  9. Monitorování výsledků: Sledujte výsledky po implementaci nového obsahu, abyste zjistili, zda se podařilo dosáhnout stanovených cílů. Pokud potřebujete, upravte obsah nebo design, aby byly výsledky lepší.

Tento proces může být neustále opakován, aby byl obsah a design vždy aktuální a relevantní pro cílovou skupinu.